Hotel Bazar
Hotel Bazar
Bazar Poznański S.A.
ul. paderewskiego 7
61-770 poznań
tel. +48 61 851 80 00
fax +48 61 852 94 28
www.bazarpoznanski.pl
biuro@bazarpoznanski.plRestauracja BAZAR 1838
tel. 61 222 68 64
www.bazar1838.pl
rezerwacje@bazar1838.pl

biuro@bazarpoznanski.pl
NIP 7780021641, Bank PKO I OM Poznań 69 1020 4027 0000 1402 0031 6570
KRS 0000072086 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny subskrybowany i wpłacony 514 800,-zł